INFO

OVER ATRIO

Gezien de capaciteit van het kantoor kunnen we vrij snel realiseerbare ontwerpen opmaken. Daarentegen wordt er steeds borg gestaan voor de technische haalbaarheid. Het is steeds de bedrijfsfilosofie van de associatie geweest om de wensen van de bouwheer eenduidig voorop te stellen en deze eisen en ideeƫnbundel in te passen in onze architectuur, met respect voor de omgeving, techniciteit en afwerking.

Het werkterrein van Atrio strekt zich uit over heel Vlaanderen.

TECHNICITEIT

Vooreerst stellen we een bouwtechnische analyse voor. In functie van de in te brengen activiteiten worden technische voorstellen opgemaakt voor architecturale kwaliteit, comfort, stabiliteit, brandveiligheid en akoestiek.

BUDGET

Al voor de aanbesteding zal er een budgetcontrole in de zin van project-management uitgevoerd worden. Bij elke fase, van voorontwerp tot de eindafrekening,wordt een project-bugdetanalyse aan de opdrachtgever bezorgd ter bespreking.

PLANNING

Voor de werken wordt door het bureau een volledige planning opgemaakt. Deze planning wordt voorgelegd en besproken met de opdrachtgever en aannemer. Na eventuele aanpassingen wordt de definitieve planning der werken betekend aan alle partijen.

WERFVERGADERINGEN

Tijdens de wekelijkse werfvergadering met de opdrachtgever en aannemer, voorgezeten door de architect-projectverantwoordelijke, is het eerste punt een nazicht van de planning en een bijsturing om deze te kunnen blijven volgen.

ATRIO

nv

architectenassociatie

prinsstraat 5 - 2000 antwerpen

+32 (0)3 234 91 06