infoCreativiteit.


Gezien de capaciteit van het kantoor kunnen wij vrij snel realiseerbare ontwerpen opmaken. Daarenboven wordt steeds borg gestaan voor de technische haalbaarheid. Het is steeds de bedrijfsfilosofie van onze associatie geweest de wensen van de bouwheer eenduidig voorop te stellen, en dit eisen- en ideeƫnbundel in te passen in de te leveren architectuur, met respekt voor de omgeving.

Techniciteit.

Vooreerst stellen wij een grondige bouwtechnische analyse voor. In functie van de in te brengen activiteiten worden technische voorstellen opgemaakt voor architecturale kwaliteit, comfort, stabiliteit, brandveiligheid, vochthuishouding en akoestische eisen. Al deze elementen zijn afzonderlijk en in relatie tot elkaar te omschrijven en te toetsen aan hun haalbaarheid zowel op technisch als op financieel niveau.

Budget.

Al voor de aanbesteding zal er een budgetcontrole in de zin van project-management uitgevoerd worden en dit vanaf het voorontwerp tot de eindafrekening. Hiertoe wordt bij elke fase een project-budgetanalyse aan de opdrachtgever bezorgd ter bespreking.

Werfvergaderingen.

Voor de werken wordt door het bureau een volledige planning opgemaakt. Deze planning wordt voorgelegd en besproken met de aannemers en de opdrachtgever. Na eventuele aanpassingen wordt de definitieve planning der werken betekend aan alle partijen. Tijdens de wekelijkse werfvergadering met opdrachtgever en aannemer voorgezeten door de architect-projectverantwoordelijke is het eerste punt een nazicht van de planning en een bijsturing om de planning te volgen.

Afwerking van het projekt

Wij wensen enkel de volledige opdracht te aanvaarden. Dit wil zeggen vanaf het ontwerp tot de definitieve aanvaarding. Dit zowel voor het gebouw als voor de technische uitrusting ervan, waartoe wij door onze multidisciplinaire bureelsamenstelling perfect capabel zijn. Veertien dagen voor de voorlopige aanvaarding stellen wij een volledige rondgang voor aan de werken ter vaststelling van alle nog uit te voeren of te verbeteren detailpunten, zodat de aannemer nog tijd heeft deze elementen af te werken voor de voorlopige aanvaarding plaats heeft.
Ingezonden door administrator op do, 11/19/2009 - 20:03